Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
213486

HOẠT ĐỘNG HÈ

Đăng lúc: 09:44:14 24/08/2018 (GMT+7)

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2018 đoàn xã tổ chức các hoạt động hè thiếu nhi nw202018 tại sân vận động xã

HUYỆN ĐOÀN NGỌC LẶC

BCH ĐOÀN XÃ LAM SƠN

*****

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Số:  16 - KH/ĐTN

Lam Sơn, ngày  28  tháng 5 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hè thiếu nhi năm 2018

 

Thực hiện kế hoạch số: 22-KH/ĐTN ngày 20 tháng 5 năm 2018 của BCH Huyện Đoàn Ngọc Lặc về việc “Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2017”. Được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Lam Sơn cho phép Đoàn xã Lam Sơntổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2018.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lam Sơn, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè thiếu nhi năm 2018 gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hình thức hoạt động vui chơi phong phú, lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Thông qua các hoạt động hè, nhằm thu hút, tập hợp đầy đủ thanh, thiếu nhi - học sinh tham gia vào các chương trình văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và nhiều hoạt động xã hội khác.

          2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi - học sinh trong dịp hè, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý giáo dục của gia đình đối với con em trong dịp hè.

            3. Huy động mọi lực lượng và cơ sở vật chất cho việc tổ chức hoạt động hè của thanh thiếu nhi - học sinh nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi xã nhà, góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện.

          4. Yêu cầu 100% các chi đoàn, chi đội, các anh chị phụ trách chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhân dân vận động các em thiếu nhi trên địa bàn tham gia hoạt động sinh hoạt hè thường xuyên.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung tổ chức:

1.1. Thi Nghi thức Đội.

1.2. Thi văn nghệ giữa các đơn vị (Mỗi đơn vị 02 tiết mục hát múa)

1.3. Thi kéo co (Mỗi đơn vị 10 người, 5 nam, 5 nữ).

1.4. Thi chạy 100 mét nam.

2. Thành phần tham gia:

* Đại biểu khách mời:

- Thường trực huyện Đoàn Ngọc Lặc.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Lam Sơn, Ban thường vụ Đoàn công ty Lam Sơn

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các Nhà trường, Trưởng trạm y tế xã.

* Đối tượng tham gia thực hiện:

- Ban Chấp hành Đoàn xã - Đoàn Công ty TNHH 2TV FLC Lam Sơn.

- Các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn xã.

- Các anh, chị phụ trách các chi đội khối địa bàn dân cư và khối trường học.

- Mỗi chi đoàn, chi đội thành lập đoàn đểtham gia.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

3.1. Đối với các chi đội thiếu nhi  địa bàn dân cư:

- Thời gian tổ chức từ 01/6/2018 đến hết tháng 7/2018.

- Địa điểm tổ chức: Tại các khu trung tâm nhà văn hoá của Thôn.

3.2. Đối với cấp xã:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến khai mạc vào ngày 10 - 12/7/2018.

- Địa điểm tổ chức: Tại sân vận động xã Lam Sơn.

III. KINH PHÍ:

- Đoàn xã phối hợp với Đoàn công ty FLC Lam Sơn lo kinh phí tổ chức và trao giải thưởng cho các nội dung thi theo kế hoạch đề ra; Trang trí khánh tiết và các điều kiện cơ sở vật chất khác tại khu vực tổ chức các hoạt động hè.

- Các chi đoàn, chi đội tham gia tự túc kinh phí tập luyện, đi lại, ăn, nghỉ cơ sở vật chất phục vụ phần dự thi của đơn vị mình và tham gia các phần thi một cách an toàn tiết kiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp xã:

- Xây dựng kế hoạch báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Đoàn cấp trên phối hợp với Đoàn công ty TNHH 2TV FLC Lam Sơn tổ chức triển khai đến các chi đoàn, chi đội trực thuộc, các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn xã.

- Tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức hoạt động hè Thiếu nhi năm 2018.

2. Các chi đoàn, chi đội các thôn:

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chi bộ và Đoàn cấp trên, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhân dân ở đơn vị thành lập Ban Tổ chức hoạt động hè thiếu nhi, tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt hè và luyện tập cácnội dung thi theo kế hoạch.

3. Đối với Chi đoàn khối nhà trường.

Giao cho các đồng chí Bí thư các Chi đoàn nhà trường chịu trách nhiệm tham gia cùng các Chi đoàn dân cư nơi mình cư trú để tập luyện các nội dung thi theo kế hoạch này.

Cụ Thể: Đồng chí Nguyễn Thị Lài – Bí thư Chi đoàn trường THCS chịu trách nhiệm phối hợp cùng Chi đoàn thôn 12 tập luyện cho các em thiếu niên nhi đồng tại thôn 12.

Đồng chí Lê Thị Nhung – Bí thư Chi đoàn trường TH chịu trách nhiệm phối hợp cùng Chi đoàn thôn 8 tập luyện cho các em thiếu niên nhi đồng tại thôn 8.

Đồng chí Lê Đăng Khoa – Bí thư Chi đoàn trường Mầm Non chịu trách nhiệm phối hợp cùng Chi đoàn thôn 9 tập luyện cho các em thiếu niên nhi đồng tại thôn 9.

- Trên cơ sở kế hoạch này, các chi đoàn, chi đội cụ thể hoá một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về ban thường vụ Đoàn xã để có hướng chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:                                             

- BTV Đảng ủy xã (B/c);  

- BTV Huyện Đoàn (B/c);

- TT HĐND, UBND, MTTQ xã (B/c);

- BCH Đoàn xã, Đoàn công ty Lam Sơn;

- BT các chi đoàn;

- Lưu VPĐX.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huân